Mực khô loại nhỏ loại size 25 – 30 con/kg

Giá bán: 850.000

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG