Khô mực vũng tàu loại 1, thịt dày ngọt thịt làm quà biếu

Giá bán: 810.000