Khô mực vũng tàu loại 1, thịt dày ngọt thịt làm quà biếu – túi 500g

Giá bán: 465.000 495.000

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG