Khô mực loại lớn size 12 – 14 con/kg

Giá bán: 498.000 490.000

Mã: N/A Danh mục: