---------

Cá đù 1 nắng vị lạt vừa ăn(đù xẻ & nguyên con)

Giá bán: 190.000

Mã: N/A Danh mục: