---------

Khô cá đuối đen loại 1 – 1kg

Giá bán: 560.000