---------

Khô cá dứa 3 nắng vị vừa ăn, cá thật 100%. Ship 2H Sài Gòn, toàn quốc & nước ngoài

Giá bán: 605.000