Khô cá đù xẻ 3 nắng vị vừa ăn – 1kg

Giá bán: 440.000