Khô cá đù 1 nắng & 3 nắng

Giá bán: 190.000

Ưu đãi tặng bạn

🔥Hóa đơn khô cá đù trên 1.500.000đ tặng 1 khay cá trứng 500g