Khô cá chỉ vàng con to, thịt dày loại 1 – 1kg

Giá bán: 265.000